REST-rajapinnat

Oulunliikenteen REST-rajapinnat

Yleiskuvaus julkisista REST-rajapinnoista

Oulunliikenteen julkiset REST-rajapinnat tarjoavat dataa Oulun seudun liikennetilanteesta ja palauttavat oletuksena JSON-muotoista dataa vastauksena. Vastaus on mahdollista saada myös XML-muotoisena, käyttämällä pyynnössä query-parametria ”outputformat=xml”

Rajapintojen sisältöä päivitetään noin kerran minuutissa.

Käytössä olevat REST-rajapinnat

Alla on kuvattu kaikki Oulun liikennedatan julkiset REST-rajapinnat ja niiden JSON-skeema -tiedostot, joista käyttäjä voi halutessaan tutkia tarkemmin mitä tietoja tietty rajapinta palauttaa.

  • Sujuvuustieto
  • Kamerakuvat
  • LAM-pisteet
  • Pysäköintitalot
  • Tiesääasemat

Alla on myös kerrottu mitä query-parametreja käyttäjä voi antaa HTTP-requestin yhteydessä, mikäli jostakin rajapinnasta halutaan saada vastaukseksi spesifistä/suodatettua tietoa.

Avoimet rajapinnat

Sujuvuustieto

JSON-skeema

REST-API (Oletuksena tämänhetkinen sujuvuustilanne. Antamalla query-parametri ”type=forecast” palautetaan vastauksessa sujuvuusennuste)
http://www.oulunliikenne.fi/public_traffic_api/fluencylines/fluencies.php

Kamerakuvat

Rajapinnasta on ladattavissa Oulun kaupungin liikennekameroiden sekä Liikenneviraston Oulun alueen kuvat.

Käyttöehdot

  • Rajapinta on tarkoitettu palvelinten väliseen liikenteeseen (server-to-server).
  • Yksi kuva on sallittua ladata vain kertaalleen.
  • Rajapinnan hyödyntäjä vastaa loppukäyttäjien aiheuttamasta kuormasta.
  • Väärinkäytöksen tapahtuessa Oululiikenne varaa oikeuden muuttaa rajapinnan käyttöehtoja.
  • Yksittäinen kuva päivittyy 5-15 minuutin välein.

Kameralistaus

JSON-skeema

REST-API (Oulun aluerajaus)
http://it101.infotripla.fi/public_citytraffic_rest_api/traffic_camera/trafficcamerastations.php?minLon=25.0&maxLon=26.4&minLat=64.6&maxLat=65.7

Kamerakuvat

JSON-skeema

REST-API (trafficcameraid-kyselyparametri määrittää kamerapisteen)
http://it101.infotripla.fi/public_citytraffic_rest_api/traffic_camera/trafficcamera_details.php?trafficcameraid=C12503

LAM-pisteiden mittaustiedot

Oulun seudun liikenteen automaattiset mittauspisteet (LAM).

LAM-listaus

JSON-skeema

REST-API
https://www.oulunliikenne.fi/public_traffic_api/lam/lams.php

Mittauspisteen laskentatiedot

JSON-skeema

REST-API (lamid-kyselyparametri määrittää mittauspisteen)
https://www.oulunliikenne.fi/public_traffic_api/lam/lam_details.php?lamid=1103

Pysäköintitalojen tilatiedot

Oulun alueen pysäköintitalot ja ajantasaiset tilatiedot. Tilatietoja päivitetään 5-20 minuutin välein pysäköintitalosta riippuen.

Pysäköintitalot

JSON-skeema

REST-API
https://www.oulunliikenne.fi/public_traffic_api/parking/parkingstations.php

Pysäköintitalon tilatiedot

JSON-skeema

REST-API (parkingid-kyselyparametri määrittää pysäköintitalon)
https://www.oulunliikenne.fi/public_traffic_api/parking/parking_details.php?parkingid=2

Tiesääasemat

Oulun seudun tiesääasemat.

Tiesääasemat

JSON-skeema

REST-API
https://www.oulunliikenne.fi/public_traffic_api/roadweather/roadweatherstations.php

Tiesääaseman mittaustiedot

JSON-skeema

REST-API (roadweatherid-kyselyparametri määrittää mittauspisteen)
https://www.oulunliikenne.fi/public_traffic_api/roadweather/roadweather_details.php?roadweatherid=12027