Kunnossapitotiedot

Avoin kunnossapitodata sisältää

 • reaaliaikaisen seurantatiedon, jossa ajoneuvon sijainti päivitetään 1 sekunnin välein
  • /query/ajoneuvot
  • /query/seuranta
  • /query/seuranta/{vehicle}
 • kunnossapidon toteumatiedon tiegeometrioittain. Toteumatieto julkaistaan, kun geometria on valmis.
  • /query/toteumat/reitti
  • /query/toteumat/reitti/{roadId}

Rajapintojen dokumentaatio:

http://it102.infotripla.fi:8680/HarjaMaintenanceDataHandlerService/swagger/

 • Datan lähetys
  • Harja-API -post methods ovat vain kunnossapitoammattilaisten käyttöön.
 • Datan haku
  • Harja-API -query method ovat kaikille avoimet datarajapinnat.