Pyöräily&Kävely

 

ECO-Counter -pisteet mittaavat pyöräilijöiden ja kävelijöiden määriä. Mittauspisteiden tuottama data jaetaan REST-rajapintojen välityksellä.

Rajapinnat:

   • metatiedot
   • vuorokausiliikenne
   • raakadata
   • vuoden maksimi

ECO-Counter -asemat

Rajapinta palauttaa kaikki mittauspisteet ja niihin liittyvät metatiedot.

JSON-Skeema
http://www.oulunliikenne.fi/public_traffic_api/eco_traffic/eco_counters_schema.json
REST-API
http://www.oulunliikenne.fi/public_traffic_api/eco_traffic/eco_counters.php

Oletuksena palautetaan kaikki ECO-Counter -mittauspisteet. Antamalla query-parametri ”type=walking” tai ”type=biking” palautetaan vain joko kävelyyn tai pyöräilyyn liittyvät mittauspisteet.


ECO-Counter -mittauspisteen vuorokausiliikenne (max 7 pv)

Rajapinta palauttaa ECO-Counter -mittauspisteen vuorokausiliikenteen arvon maksimissaan 7 päivää nykyhetkestä taaksepäin.

JSON-Skeema
http://www.oulunliikenne.fi/public_traffic_api/eco_traffic/eco_counter_daydata_schema.json
REST-API
http://www.oulunliikenne.fi/public_traffic_api/eco_traffic/eco_counter_daydata.php?measurementPointId=<Mittauspisteen ID tähän>&daysFromHistory=<Moneltako edelliseltä päivältä halutaan arvoja>

Rajapinta vaatii kahden query-parametrin antamisen. Query-parametrilla ”measurementPointId” identifioidaan haluttu eco-counter -mittauspiste ja query-parametrilla ”daysFromHistory” kerrotaan kuinka monen edellisen päivän vuorokausiliikenne halutaan saada. ”daysFromHistory”- parametrin on oltava välillä 1-7.


ECO-Counter -mittauspisteen yksittäiset havainnot (raakadata)

Rajapinta palauttaa ECO-Counter -mittauspisteen kaikki yksittäiset havaintoarvot tietystä päivämäärästä maksimissaan 7 päivää eteenpäin. Mittauspisteet tuottavat yksittäisiä havaintoja kerran 15 minuutissa tai tunnissa mittauspisteestä riippuen. Mittausarvon suure on havaintoa/15 min tai havaintoa/tunti.

JSON-Skeema
http://www.oulunliikenne.fi/public_traffic_api/eco_traffic/eco_counter_rawdata_schema.json
REST-API
http://www.oulunliikenne.fi/public_traffic_api/eco_traffic/eco_counter_rawdata.php?measurementPointId=<Mittauspisteen ID tähän>&rawDataFromDate=<Mistä päivästä eteenpäin halutaan arvoja>&daysOnward<Moneltako päivältä halutaan arvoja>

Rajapinta vaatii kolmen query-parametrin antamisen. Query-parametrilla ”measurementPointId” identifioidaan haluttu eco-counter -mittauspiste ja query-parametrilla ”rawDataFromDate”
kerrotaan mistä päivästä lähtien havaintoarvoja halutaan saada. ”rawDataFromDate”-parametrin arvo on oltava muodossa ”YYYYmmdd” (esim. 20140820) query-parametrilla ”daysOnward” kerrotaan kuinka monelta päivältä eteenpäin havaintoarvoja halutaan saada. ”daysOnward”-parametrin on oltava välillä 1-7.Eco-counter -mittauspisteen vuoden maksimiarvo

Rajapinta palauttaa mittauspisteelle vuoden maksimiarvon.

JSON-Skeema
http://www.oulunliikenne.fi/public_traffic_api/eco_traffic/eco_counter_maxdata_schema.json
REST-API
http://www.oulunliikenne.fi/public_traffic_api/eco_traffic/eco_counter_maxdata.php?measurementPointId=<Mittauspisteen ID tähän>&maxDataForYear=<Vuosiluku, jolta maksimiarvo halutaan>

Rajapinta vaatii kahden query-parametrin antamisen. Query-parametrilla ”measurementPointId” identifioidaan haluttu eco-counter -mittauspiste ja query-parametrilla ”maxDataForYear”
kerrotaan minkä vuoden maksimiarvo halutaan saada.