Liikenneturvallisuus

liikenneturvallisuus

Oulun seudun liikenneturvallisuusyhteistyön tavoitteena on edistää turvallista liikkumista. Liikenneturvallisuustyö on osa Oulun seudun liikennejärjestelmän kehittämistyötä ja sen painopiste on seudun kunnissa. Seudun liikenneturvallisuusryhmä toimii kuntien liikenneturvallisuustyön ohjausryhmänä.

Oulun seudun liikenneturvallisuustyön tavoitteet ovat:

  • Liikenneturvallisuuskehityksessä saavutetaan oikea suunta. Henkilövahinko-onnettomuuksien ja niissä loukkaantuneiden määrä laskee. Turvavälineiden käyttöaste liikenteessä kasvaa ja riskikäyttäytyminen liikenteessä vähenee.
  • Oulun seudun kuntien tekemä liikenneturvallisuustyö koskettaa kaikkia kunnan asukkaita.
  • Liikenneturvallisuustyölle varmistetaan pysyvä asema kuntien eri toimialojen työssä ja tavoitteissa. Strategiakauden aikana siirrytään erillisistä toiminnoista pysyviin toimintatapoihin ja poikkitoiminnalliseen työhön.
  • Oulun seudun kunnat ja sidosryhmät herättävät keskustelua turvallisesta liikenteestä ja liikennekäyttäytymisestä. Vuorovaikutus kuntalaisten kanssa kehittyy.
  • Oulun seudulla on turvallista pyöräillä. Kävelyn ja pyöräilyn riskit vähenevät.
  • Oulun seudun kuntien ja sidosryhmien yhteistyönä toteutetaan kuntien liikenneturvallisuustyötä palvelevaa toimintaa.