Liikenteenhallinta

Liikenteenhallinta

Liikenteenhallinnan tavoitteena on parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta, vähentää liikenteestä aiheutuvia päästöjä sekä hyödyntää olemassa olevaa väyläkapasiteettia tehokkaammin. Liikenteenhallinnan keinoilla vaikutetaan kulkutavan, reitin sekä matkan tai kuljetuksen ajankohdan valintaan. Liikenteenhallinnan tehtäväkenttään kuuluu liikenteen seurantaa, ohjausta, tiedottamista sekä liikenteen häiriöiden- ja kysynnänhallintaa.

Oulun seudulla operatiivista liikenteenhallintaa tehdään Oulun seudun liikenteenhallintakeskuksessa yhteistyössä Liikenneviraston, ELY-keskuksen, Oulun kaupungin ja poliisin kesken. Seudun liikenteenhallintatyötä ohjaa eri viranomaisista koostuva Liikenteenhallinnan johtoryhmä.