Liikkumisen ohjaus

Kuvaaja: Pyöräilykuntien verkosto ry

Liikkumisen ohjauksen tavoitteena on lisätä kestävää ja viisasta liikkumista kuten kävelyä, pyöräilyä, kimppakyytejä ja joukkoliikenteen käyttöä ja vähentää yksin henkilöautolla ajamista. Oulun seudulla liikkumisen ohjaus kytkeytyy osaksi liikennejärjestelmätyötä, joka on viranomaisten jatkuvaa ja säännöllistä toimintaa. Liikkumisen ohjauksen keinoja ovat erilaiset kannustavat toimenpiteet kuten neuvonta, markkinointi, liikkumisen suunnittelu sekä liikkumisen palvelujen koordinointi ja kehittäminen.

Viisaalla liikkumisella saavutetaan lukuisia hyötyjä sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Pohjois-Pohjanmaalla liikenne aiheuttaa noin viidesosan kasvihuonekaasupäästöistä ja vaihtamalla yksityisautoilu muuhun kulkutapaan voidaan kasvihuonekaasupäästöjä vähentää. Yksilön kannalta taas omin voimin liikkuminen edistää terveyttä ja hyvinvointia ja työnantajan näkökulmasta voi lisätä työntekijän tuottavuutta. Ympäristön viihtyisyys ja turvallisuus kasvaa jos esimerkiksi koulujen saattoliikennettä korvataan kävelyllä, pyöräilyllä tai joukkoliikenteellä. Kestävät kulkumuodot ovat taloudellisempia kuin yksin omalla autolla ajaminen.

Liikkumisen ohjauksesta kiinnostuneiden kannattaa liittyä liikkumisen ohjauksen valtakunnalliseen verkostoon (LIVE). Liikkumisen ohjauksen verkostoa koordinoi Motiva Oy. Lisätietoa täältä.

Liikkumisen ohjauksen hankkeisiin on vuosittain haettavissa valtionapua. Valtionavun myöntämisestä päättää Liikennevirasto.

Liikennevirasto järjestää myös liikkumisen ohjauksen T&K hankkeiden rahoitushakuja.