Toimintamalleja

Liikkumisen ohjaus kuntatasolla

Liikkumisen ohjaus kuntatasolla

Esimerkkejä liikkumisen ohjauksen toimintatavoista Kainuun kunnissa.

Kainuun viisas liikkuminen

Liikkumisen ohjaus työpaikoilla

Työyhteisöllä on suuri vaikutus työntekijöiden tekemiin kulkutapavalintoihin. Kannustamalla kestävämpien kulkutapojen valintoihin, työnantaja pysyy ohjaamaan merkittävän osan työ- ja erityisesti työasiointimatkoista vähäpääntöisempiin kulkumuotoihin.

Lähtökohtana liikkumisen ohjauksen edistämiselle työpaikkatasolla on työpaikan liikkumisen ohjauksen suunnitelma. Se on organisaation tehty strategia, jonka avulla tunnistetaan keinot edistää kestäviä liikkumismuotoja ja vähentää henkilöauton turhaa käyttöä ja ylipäänsä turhaa matkustamista. Suunnitelmat laaditaan johdon ja henkilöstön yhteistyönä vastamaan kunkin yksittäisen työpaikan todellisia tarpeita ja olosuhteita. Suunnitelmien tarkoituksena on tuoda erilaiset kulkutapavaihtoehdot esille ja ennen kaikkea saada ihmiset ajattelemaan päivittäisiä liikkumisvalintojaan.

Työpaikan liikkumisen suunnitelman laadinnan ohjeistukseksi on laadittu ohjekortit. Ohjekortit on laadittu erikseen julkisen sektorin (kunta) työpaikalle, yrityksille ja oppilaitoksille.

KalvosarjaKalvosarjaKalvosarja

Toimenpiteiden vaikutuksia

Yksittäisen liikkumisen ohjaustoimenpiteen vaikutukset eivät välttämättä ole kovin suuria, mutta yhdessä toimenpiteillä saadaan merkittäviäkin vaikutuksia organisaatioiden ja koko yhteiskunnan kannalta. Liikkumisen ohjaus on muihin keinoihin verrattuna tehokas, edullinen ja helposti hyväksyttävissä oleva keino tai keinojoukko. Liikkumisen ohjauksessa korostuvat pääasiassa kannustavat ja informatiiviset keinot. Keinojen vaikuttavuudesta kertoo se, että esimerkiksi työpaikkojen liikkumisen ohjauksella on pystytty vähentämään yksityisautoilun osuutta 10-30 % työpaikkaa kohti. (Lähde Motiva).