GraphQL-rajapinnat

Oulunliikenteen GraphQL-rajapinnat

Yleiskuvaus julkisista GraphQL-rajapinnoista

Oulunliikenteen julkiset GraphQL-rajapinnat tarjoavat dataa Oulun seudun liikennetilanteesta ja palauttavat JSON-muotoista dataa vastauksena.

GraphQL on hakupohjainen rajapintakieli sekä rajapinnan ajoympäristö, joka pystyy suorittamaan hakuja ja palauttamaan haluttuja tietomalleja. GraphQL on Facebookin aloittama avoimen lähdekoodin projekti.

Rajapintojen sisältöä päivitetään noin kerran minuutissa.

Kaikki aikaleimat ovat UTC ajassa ja ilmoitetaan ISO 8601 standardin mukaisessa formaatissa.

Kaikki koordinaattitiedot ilmoitetaan GeoJSON standardin mukaisessa formaatissa.

Käytössä olevat GraphQL-rajapinnat

Alla on kuvattu kaikki Oulun liikennedatan julkiset GraphQL-rajapinnat.

Avoimet rajapinnat

Osoite:

https://api.oulunliikenne.fi/proxy/graphql

Käyttö:

GraphQL on suunniteltu käytettävän siihen tarkoitetuilla ohjelmistokehityspaketeilla jotka sisältävät toimintoja kuten kutsujen validointia sekä kutsujen niputtamista. Hakuja voi myös tehdä suoraan HTTP POST kutsuilla, milloin itse haku liitetään kutsun body kenttään.

Yleisesti käytetyt GraphQL-ohjelmistokehityspaketit:

Rajapinta tukee myös selaimessa aukeavaa graafista käyttöliittymää, joka on tarkoitettu testikäyttöön hakujen sekä vastauksien tarkasteluun. Käyttöliittymässä pystyy näkemään kaikki tietomallit sekä haut mitä rajapinta mahdollistaa. Alla olevat esimerkkihaut ovat myös suoraan kopioitavissa käyttöliittymään. Avataaksesi käyttöliittymää selaimessasi, klikkaa ylhäällä listattua rajapintaosoitetta.

Kenttäkohtaiset selitteet alla olevista esimerkkikyselyistä löytyvät rajapinnan käyttöliittymästä.

Kamerakuvat

Rajapinnasta on ladattavissa Oulun kaupungin liikennekameroiden sekä Liikenneviraston Oulun alueen kuvat. Oulun kaupungin 12 liikennekameraa näyttävät tuoreita kuvia liikenteestä niin monesta eri suunnasta kuin liikennetolpissa on kameroita.

Yksittäinen kuva päivittyy 5-15 minuutin välein.

Esimerkkikysely:

query GetAllCameras { 
  cameras {
    cameraId
    name
    lat
    lon
    presets {
      presetId
      presentationName
      imageUrl
      measuredTime
    }
  }
}

LAM-pisteiden mittaustiedot

Oulun seudun liikenteen automaattiset mittauspisteet (LAM-pisteet). LAM-pisteet ovat tienpintaan sijoitettuja mittauspisteitä, jotka keräävät seurantatietoja liikenteestä. Oulun alueella pisteitä on 29 kappaletta, ja niistä saadaan tiedot liikenteen keskinopeuksista sekä liikennemääristä. Liikenteen automaattisten mittausasemien tiedot kerää Traffic Management Finland. 

Esimerkkikysely:

query GetAllTmsStations { 
  tmsStations {
    tmsStationId
    name
    lat
    lon
    collectionStatus
    measuredTime
    sensorValues {
      roadStationId
      name
      sensorValue
      sensorUnit
    }
  }
}

Pysäköintitalojen tilatiedot

Oulun alueen pysäköintitalot ja ajantasaiset tilatiedot. Oulun kaupungin 16 pysäköintitalosta on saatavilla tiedot pysäköintipaikkojen määristä sekä vapaina olevista paikoista. Tämän lisäksi osasta pysäköintitaloista löytyy tiedot pysäköintihinnoista.

Tilatietoja päivitetään 5-20 minuutin välein pysäköintitalosta riippuen.

Esimerkkikysely:

query GetAllCarParks {
  carParks {
    carParkId
    name
    lat
    lon
    maxCapacity
    spacesAvailable
  }
}

Tiesääasemat

Oulun seudun tiesääasemat. Pääliikenneväylillä olevien tiesääasemien tiedoista on saatavilla erilaisia kelitietoja, kuten esimerkiksi ilman ja tien lämpötilat sekä sadetilanne. Tiesääasemien tiedot kerää Traffic Management Finland.

Anturitietojen (sensorValues) tietueet:

 • roadStationId = tiesääaseman id
 • name = mitattavan suureen nimi
 • sensorValue = mittausarvo
 • sensorUnit = mittayksikkö

Kuvaus mitattavista anturitiedoista Traffic Management Finlandin Digitraffic-rajapinnan dokumentaatiossa: https://tie.digitraffic.fi/api/v3/metadata/weather-sensors

Esimerkkikysely:

query GetAllWeatherStations { 
  weatherStations {
    weatherStationId
    name
    lat
    lon
    collectionStatus
    measuredTime
    sensorValues {
      roadStationId
      name
      sensorValue
      sensorUnit
    }
  }
}

Tietyöt

Oulun seudun tietyöt.

Esimerkkikysely:

query GetAllRoadworks { 
  roadworks {
    id
    roadworkId
    severity
    status
    startTime
    endTime
    description {
      fi
    }
    geojson
  }
}

Kunnossapitotiedot

Oulunliikenne.fi-palvelu tarjoaa reaaliaikaiset kunnossapitotiedot autoväylille seuraaville työtehtäville:

 • Auraus
 • Liukkauden torjunta
 • Tasaus
 • Harjaus
 • Muu

Palvelun rajapinnasta voi hakea kaikki suoritetut työtehtävät halutulle ajanjaksolle joka voi olla maksimissaan 7 vuorokauden pituinen. Suoritetut työtehtävät haetaan väylätyypin perusteella:

 • MOTORISED (autoväylät)
 • NON_MOTORISED (kevyenliikenteen väylät)

Toteutuneet kunnossapitotyöt:

query GetMaintenanceVehicleRouteEvents {
   maintenanceVehicleRouteEvents(routeType:MOTORISED) {
    id
    routeEventId
    routeType
    measuredTime
    contractId
    jobIds
    geometryId
    geojson
   }
 }

Rajapinta tarjoaa myös mahdollisuuden hakea kunnossapitoajoneuvojen sijaintitietoja halutulle ajanjaksolle joka voi myös olla maksimissaan 7 vuorokauden pituinen. Sijaintitiedot haetaan työsopimus ID-arvon perusteella:

 • 1250 (ELYn verkko)
 • 1255 (Oulun pääpyörätieverkko)

Kunnossapitoajoneuvojen sijaintitiedot:

query GetMaintenanceVehicleObservations {
  maintenanceVehicleObservations(contractId:1250) {
   vehicleNumber
   vehicleType
   timestamp
   contractId
   direction
   jobIds
   lat
   lon
  }
 }

Häiriötiedotteet

Oulun kaupungin häiriötiedotteet:

query GetAllTrafficAnnouncements { 
  trafficAnnouncements {
   id
   announcementId
   title {
    fi
    sv
    en
   }
   description {
    fi
    sv
    en
   }
   severity
   status
   startTime
   endTime
   geojson
   modesOfTransport
   class {
    class
    subclass
   }
   trafficDirectionFreeText {
    fi
    sv
    en
   }
   temporarySpeedLimit
   duration
   additionalInfo
   detour
   oversizeLoad
   vehicleSizeLimit
   url
   imageUrls
  }
}

Jos kentässä ”modesOfTransport” löytyy arvo ”CAR” niin tiedote liittyy autoliikenteeseen.

Liikenteen sujuvuustiedot

Oulunliikenne.fi-palvelu tarjoaa reaaliaikaista liikenteen sujuvuusanalyysiä, ts. Liikenneruuhkia koskevia tietoja Oulun alueen tärkeimmälle tie- ja katuverkolle. Tiedot ovat saatavana oulunliikenne.fi -sivulta värillisinä geometrisina viivoina, jotka on piirretty tieverkkoa seuraavan kartan päälle. Eri värit esittävät liikenteen sujuvuuden tilaa juuri nyt.

Analyysi perustuu sekä liikenteenhallinnan ylläpitämän valtakunnallisen liikenteenvalvontajärjestelmän (TMS) että Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylläpitämään alueelliseen liikenteen suorituskyvyn seurantajärjestelmään (TPM).

Liikenteen sujuvuusanalyysi tehdään keskiarvojen perusteella, jotka on kerätty 5 minuutin välein molemmista tietolähteistä. Analyysin tulos on GeoJSON-tietorakenne, joka sisältää kaikki tieverkkogeometriat.

TMS-pohjainen liikenteen sujuvuuslaskelma perustuu keskimääräiseen nopeuteen, jota TMS-asema mittaa tien osaan, ja nopeusrajoitukseen. Liikenteen sujuvuudessa on 4 tilaa:

 • Vihreä – normaalit olosuhteet – keskimääräinen nopeus on vähemmän tai yhtä suuri kuin 9 km / h nopeusrajoituksen alapuolella
 • Keltainen – kevyt liikenneruuhka – keskimääräinen nopeus on vähintään 10 km / h ja enintään tai yhtä suuri kuin 24 km / h nopeuden rajan alapuolella
 • Punainen – raskas liikenneruuhka – keskimääräinen nopeus on vähintään 25 km / h nopeusrajoituksen alapuolella
 • Harmaa – tuntematon olosuhde – keskimääräistä nopeutta ei voitu määrittää

TPM-pohjainen liikenteen sujuvuuden laskenta perustuu kahteen suorituskykyindikaattorin (KPI) arvoon, ohjausviiveen ja maksimimäärän odotusjaksoon, mitattu liikennevalolaitteilla. Liikenteen sujuvuudessa on 4 tilaa, jotka määrittelee heikompi kahdesta tässä määritellystä KPI-arvosta:

 • Vihreä – normaalit olosuhteet – ohjausviive on alle 60 sekuntia tai enimmäis odotusjaksot ovat nollat
 • Keltainen – kevyt liikenneruuhka – ohjausviive on vähintään 60 sekuntia ja pienempi tai yhtä suuri kuin 120 sekuntia tai enimmäisodotussyklit ovat 1
 • Punainen – raskas liikenneruuhka – ohjausviive on yli 120 sekuntia tai enimmäisodotussykli suurempi kuin 1
 • Harmaa – tuntematon olosuhde – KPI: tä ei voitu määrittää

Esimerkkikysely:

query GetTrafficFluencyFeatureCollection {
  trafficFluencyFeatureCollection {
   type
   features {
    type
    geometry
    properties {
     id
     type
     measuredTime
     trafficFlow
     name
     trafficDirection
     trafficDirectionName
     speedLimit
     averageSpeed
     detName
     giveWayDelay
     maxWaitCycles
    }
   }
  }
 }

Yksittäinen sujuvuustietue.

Esimerkkikysely:

query GetTrafficFluencyFeature {
  trafficFluencyFeature(id:"24244") {
   type
   geometry
   properties {
    id
    type
    measuredTime
    trafficFlow
    name
    trafficDirection
    trafficDirectionName
    speedLimit
    averageSpeed
    detName
    giveWayDelay
    maxWaitCycles
   }
  }
 }