Liikennevalotiedot

Oulun kaupungin ja ITM Finlandin Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevat liikennevaloliittymät on liitetty liikennetekniseen seurantajärjestelmään (TPM, Traffic Performance Monitoring). Järjestelmä laskee useita liikenneteknisiä tunnuslukuja (KPI, Key Performance Indicator) liittymien kaistoilta ja opastinryhmiltä. Tunnusluvut kuvaavat liikennevalojen ja liikenteen toimivuutta. Tiedot on julkaistu TPM-rajapinnassa, mistä voi reaaliaikaisesti hakea KPI-tunnuslukujen mittausarvoja.

Liikennevalotiedot lasketaan liikennevalokojeilta saatavasta ilmaisimien ja opastinryhmien tilatiedosta, jonka tarkkuus on 0,1 s. Kaikki KPI-arvot lasketaan opastinryhmiltä tai kaistoilta 5 minuutin välein. Kolme KPI:tä lasketaan myös jokaisessa liikennevalokierrossa.

Ladattava metatietopaketti sisältää taulukon kaikista liittymistä ja niiden koordinaateista ja liittymäkuvat.

KPI-tunnusluvut

Laskentajaksona 5 minuuttia:

 • KPITrafficVolume = Kaistan liikennemäärä 5 minuutissa. Mikäli käytetyn ilmaisimen jälkeen alkaa kääntymiskaista, jolla on oma lähestymisilmaisin, on sen liikennemäärä vähennetty luvusta
 • KPIQueueLength = Kaistan jonopituus ajoneuvoina. Laskettu ajanhetkinä, jolloin ryhmän punainen loppuu, eli keskiarvo 5 minuutin aikana näin lasketuista jonopituuksista.
 • KPIWaitTime = Ryhmän keskimääräinen odotusaika punaisen aikana ensimmäisestä läsnäoloilmaisimen havainnosta vihreän alkuun (s)
 • KPIUnfinishedGreen = Ryhmän vihreän loppuminen kesken (ryhmän mikä tahansa läsnäoloilmaisin havaitsee ajoneuvon 5 s sisällä punaisen alkamisesta). Yksikkönä kiertojen lukumäärä 5 minuutissa, joissa vihreä loppui kesken.
 • KPIWasteGreen = Ryhmän turha vihreä aika / kierto (s). Turhaa vihreää aikaa mitataan laskemalla yhteen vähintään kahden sekunnin jaksot, joiden aikana ei havaita läsnäoloilmaisimella ajoneuvoja vihreän aikana. Monikaistaisessa ryhmässä mikään läsnäoloilmaisin ei saa olla tällöin varattuna.
 • KPIPassThroughVehicles = Keskimääräinen prosenttiosuus ryhmän kaistojen ajoneuvoista, jotka ovat todennäköisesti saapuneet ja läpäisseet risteyksen vihreän aikana ottaen huomioon lähestymisilmaisimen etäisyys pysäytysviivasta ja oletettu ajonopeus ko. alueella
 • KPIMaxWaitCycles = Kaistan maksimiodotusaika jonossa kiertoina. Laskenta perustuu jonopituuteen ja vihreän pituuteen
 • KPILoadRate = kaistan kuormitusaste
 • KPIGiveWayDelay = kaistan ohjausviive (s)
 • KPILevelOfServiceReport = kaistan palvelutaso (5 min laskentajakso), LIVASU:n mukainen, perustuu ohjausviiveeseen
 • KPIGreenEndingTooSoon = ryhmän vihreän loppuminen täpärästi kesken (läsnäoloilmaisin varautuu keltaisen aikana), 5 minuutin aikana tapahtuneiden tilanteiden lukumäärän summa
 • KPICycleGreenTime = ryhmän keskimääräinen vihreän pituus (s)
 • KPICycleRedTime = ryhmän keskimääräinen punaisen pituus (s)
 • KPISpeed = kaistan keskimääräinen ajonopeus (km/h), voidaan laskea vain ilmaisinpareilta
 • KPISpecialSituationCount = erikoistoimintojen lukumäärä 5 minuutissa
 • KPICycleTime = ryhmän keskimääräinen kiertoaika (s)

Laskentajaksona 15 minuuttia:

 • KPILevelOfService = kaistan palvelutaso (15 min laskentajakso), LIVASU:n mukainen, perustuu ohjausviiveeseen

Laskentajaksona jokainen liikennevalokierto:

 • KPIMaxCycleQueueLength = Kaistan jonopituus ajoneuvoina. Laskettu ajanhetkenä, jolloin ryhmän punainen loppuu
 • KPICycleWaitTime = Ryhmän odotusaika punaisen aikana ensimmäisestä läsnäoloilmaisimen havainnosta vihreän alkuun (s)
 • KPICycleUnfinishedGreen = ryhmän vihreän loppuminen kesken (ryhmän mikä tahansa läsnäoloilmaisin havaitsee ajoneuvon 5 s sisällä punaisen alkamisesta), 1 = vihreä loppui kesken kierrossa, 0 = vihreä ei loppunut kesken kierrossa