GraphQL-rajapinnat

Oulunliikenteen GraphQL-rajapinnat

Yleiskuvaus julkisista GraphQL-rajapinnoista

Oulunliikenteen julkiset GraphQL-rajapinnat tarjoavat dataa Oulun seudun liikennetilanteesta ja palauttavat JSON-muotoista dataa vastauksena.

GraphQL on hakupohjainen rajapintakieli sekä rajapinnan ajoympäristö, joka pystyy suorittamaan hakuja ja palauttamaan haluttuja tietomalleja. GraphQL on Facebookin aloittama avoimen lähdekoodin projekti.

Rajapintojen sisältöä päivitetään noin kerran minuutissa.

Kaikki aikaleimat ovat UTC ajassa ja ilmoitetaan ISO 8601 standardin mukaisessa formaatissa.

Kaikki koordinaattitiedot ilmoitetaan GeoJSON standardin mukaisessa formaatissa.

Käytössä olevat GraphQL-rajapinnat

Alla on kuvattu kaikki Oulun liikennedatan julkiset GraphQL-rajapinnat.

Avoimet rajapinnat

Osoite:

https://api.oulunliikenne.fi/proxy/graphql

Käyttö:

GraphQL on suunniteltu käytettävän siihen tarkoitetuilla ohjelmistokehityspaketeilla jotka sisältävät toimintoja kuten kutsujen validointia sekä kutsujen niputtamista. Hakuja voi myös tehdä suoraan HTTP POST kutsuilla, milloin itse haku liitetään kutsun body kenttään.

Yleisesti käytetyt GraphQL-ohjelmistokehityspaketit:

 • Apollo
 • Relay

Rajapinta tukee myös selaimessa aukeavaa graafista käyttöliittymää, joka on tarkoitettu testikäyttöön hakujen sekä vastauksien tarkasteluun. Käyttöliittymässä pystyy näkemään kaikki tietomallit sekä haut mitä rajapinta mahdollistaa. Alla olevat esimerkkihaut ovat myös suoraan kopioitavissa käyttöliittymään. Avataaksesi käyttöliittymää selaimessasi, klikkaa ylhäällä listattua rajapintaosoitetta.

Kenttäkohtaiset selitteet alla olevista esimerkkikyselyistä löytyvät rajapinnan käyttöliittymästä.

Kaupunkipyöräasemat

Oulun kaupunkipyöräasemat.

Esimerkkikysely:

query GetAllBikeRentalStations {
bikeRentalStations {
id
stationId
name
bikesAvailable
spacesAvailable
state
allowDropoff
lat
lon
}
}

Pyöräilijä ja kävelijä määrät

Oulun seudun pyöräilijä ja kävelijä laskurit.

Esimerkkikysely:

query GetAllEcoCounterSites {
 ecoCounterSites {
  id
  siteId
  name
  domain
  userType
  timezone
  interval
  sens
  channels {
   id
   siteId
   name
   domain
   userType
   timezone
   interval
   sens
   lat
   lon
  }
 }
}

Yksittäisen laskurin tiedot.

id = laskurin tunniste (yksittäisen kanavan ”siteId” arvo)
domain = laskurin ryhmä
step = ryhmitys (_15m|hour|day|week|month|year)
begin = aloituspäivämäärä
end = loppumispäivämäärä

Esimerkkikysely:

query GetEcoCounterSiteData {
 ecoCounterSiteData(
  id: "100000647",
  domain: Oulu_kaupunki,
  step: month,
  begin: "2019-01-01T00:00:00"
 ) {
  date
  counts
 }
}

Kunnossapitotiedot

Oulunliikenne.fi-palvelu tarjoaa reaaliaikaiset kunnossapitotiedot kevyeenliikenteen väylille seuraaville työtehtäville:

 • Auraus
 • Liukkauden torjunta
 • Tasaus
 • Harjaus
 • Muu

Palvelun rajapinnasta voi hakea kaikki suoritetut työtehtävät halutulle ajanjaksolle joka voi olla maksimissaan 7 vuorokauden pituinen. Suoritetut työtehtävät haetaan väylätyypin perusteella:

 • NON_MOTORISED (kevyenliikenteen väylät)
 • MOTORISED (autoväylät)

Toteutuneet kunnossapitotyöt:

query GetMaintenanceVehicleRouteEvents {
   maintenanceVehicleRouteEvents(routeType:NON_MOTORISED) {
    id
    routeEventId
    routeType
    measuredTime
    contractId
    jobIds
    geometryId
    geojson
   }
 }

Rajapinta tarjoaa myös mahdollisuuden hakea kunnossapitoajoneuvojen sijaintitietoja halutulle ajanjaksolle joka voi myös olla maksimissaan 7 vuorokauden pituinen. Sijaintitiedot haetaan työsopimus ID-arvon perusteella:

 • 1250 (ELYn verkko)
 • 1255 (Oulun pääpyörätieverkko)

Kunnossapitoajoneuvojen sijaintitiedot:

query GetMaintenanceVehicleObservations {
  maintenanceVehicleObservations(contractId:1255) {
   vehicleNumber
   vehicleType
   timestamp
   contractId
   direction
   jobIds
   lat
   lon
  }
 }

Häiriötiedotteet

Oulun kaupungin häiriötiedotteet:

query GetAllTrafficAnnouncements { 
  trafficAnnouncements {
   id
   announcementId
   title {
    fi
    sv
    en
   }
   description {
    fi
    sv
    en
   }
   severity
   status
   startTime
   endTime
   geojson
   modesOfTransport
   class {
    class
    subclass
   }
   trafficDirectionFreeText {
    fi
    sv
    en
   }
   temporarySpeedLimit
   duration
   additionalInfo
   detour
   oversizeLoad
   vehicleSizeLimit
   url
   imageUrls
  }
}

Jos kentässä ”modesOfTransport” löytyy arvo ”PEDESTRIAN” tai ”BICYCLE” niin tiedote liittyy kävelyyn ja pyöräilyyn.

Kaupunkisääasemat

Oulun kaupungin sääasemat. Kevytliikenneväylillä olevien sääasemien tiedoista on saatavilla erilaisia kelitietoja, kuten esimerkiksi ilman ja tien lämpötilat sekä sadetilanne. Sääasemista löytyy myös kelikamerat mistä voi tarkastella kevytliikenneväylien tilannetta.

Tiedot päivittyvät 5 minuutin välein.

Mittausarvojen selitteet:

nimiyksikköselite
AIR_TEMPERATURE°CIlman lämpötila
AIR_RELATIVE_HUMIDITYRH%Ilman suhteellinen kosteus
DEW_POINT_TEMPERATURE°CKastepistelämpötila
WIND_SPEEDm/sTuulen nopeus 10min keskiarvo
WIND_DIRECTIONDegreesTuulen suunta 10min keskiarvo
RAINFALL_DEPTHmmLaskennallinen sadesumma
RAINFALL_INTENSITYmm/hLaskennallinen sateen intensiteetti
SNOW_DEPTH_AmmLumen kerrospaksuus mittaus A
SNOW_DEPTH_BmmLumen kerrospaksuus mittaus B
SNOW_DEPTH_CmmLumen kerrospaksuus mittaus C
SNOW_DEPTHmmLumen kerrospaksuus keskiarvo
RAIN_CLASSIFICATIONSateen luokittelu
ROAD_SURFACE_TEMPERATURE°CTienpinnan lämpötila

Esimerkkikysely:

query GetAllCityWeatherStations { 
 cityWeatherStations {
  weatherStationId
  name
  lat
  lon
  sensorValues {
   name
   sensorId
   sensorValue
   sensorUnit
   measuredTime
  }
  cameras {
   cameraId
   imageUrl
  }
 }
}