Rajapintojen käyttöoikeusehdot

Rajapintojen yleiset käyttöoikeusehdot

Sivulla on tarjolla erilaisia liikennetiedon GraphQL -datarajapintoja. Data on vapaasti hyödynnettävissä seuraavin ehdoin:

  1. Hyödyntäjä käyttää tietoja noudattaen Suomessa voimassa olevia lakeja ja määräyksiä.
  2. Hyödyntäjä käyttää dataa omalla vastuullaan, eli Oulunliikenne.fi -palvelun tarjoaja ja tuottaja sekä alkuperäisen mittaustiedon tuottaja eivät vastaa mistään kustannuksista tai vahingoista, joita hyödyntäjälle aiheutuu datan käyttämisestä tai mahdollisista datan puutteista tai käyttökatkoista.
  3. Hyödyntäjällä on velvollisuus noudattaa mahdollisia ohjeita ja tarkennuksia, joita Oulunliikenne.fi -palvelun tarjoaja ja tuottaja hyödyntäjälle antavat. Ohjeiden noudattamatta jättäminen estää datan hyödyntämisen.

Oulunliikenne.fi -palvelun tarjoaja varaa oikeuden muuttaa tarvittaessa datan muotoa ja jakelumenetelmiä. Tiedossa olevista muutoksista pyritään ilmoittamaan Oulunliikenne.fi -sivustolla mahdollisimman aikaisin hyödyntäjille. Kiireellisissä tapauksissa muutoksista ilmoitetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen muutosten voimaantuloa. Oulunliikenne.fi -palvelun tarjoajalla on oikeus milloin tahansa keskeyttää datan jakelu jos tarjoaja perustellusti epäilee hyödyntäjän/hyödyntäjien kuormittavan tai käyttävän palvelua tavalla, joka vaarantaa Oulunliikenne.fi -palvelun tuottamisen muille käyttäjille.