Oulun seudun liikennelaskennat
Liikenne vuonna 2012

Loading ...

Laskentapisteet sisältävät LAM-pisteiden, yleisten liikennelaskentojen ja liikennevalolaskentojen tulokset.
Liikennevalolaskentojen tulos on merkitty epävarmaksi, jos silmukka laskee useiden kääntymissuuntien liikennettä ja kääntyvien osuudet on täytynyt arvioida.